Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Alba Graduate Business School

Μία (1) Υποτροφία για το πρόγραμμα: MSc in Entrepreneurship

Το Alba Graduate Business School, The American College of Greece ιδρύθηκε με σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη που κάνουν τη διαφορά στην οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, ανέκαθεν προσέφερε υποτροφίες στους πιο άξιους υποψηφίους, και οικονομική ενίσχυση σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ώστε να προωθεί έμπρακτα τις ίσες ευκαιρίες και την αξιοκρατία στην εκπαίδευση. Με αυτά ως οδηγό για ακόμη μια χρονιά στέκεται στο πλευρό του προγράμματος Σπουδάζω με Υποτροφία προσφέροντας συνολικά μια (1) Υποτροφία.

  • MSc in Entrepreneurship

Το MSc in Entrepreneurship σχεδιάστηκε με βάση τις νέες τάσεις στην επιχειρηματική εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και συναρπαστικό πρόγραμμα που εξισορροπεί την πρακτική της επιχειρηματικότητας με την απόκτηση βασικών ηγετικών δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την επιχειρηματική εμπειρία στην πράξη σε συνεργασία με επιχειρηματίες, να μάθουν τα νέα εργαλεία ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, να εμπεδώσουν τις βασικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχειρηματική υπόσταση μέσα από δημιουργικές διαδικασίες και δια δράση.

Απευθύνεται σε νέους, με πρώτο πτυχίο, ανεξαρτήτως ειδικότητας αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν επιχειρηματικά. Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και έχει διάρκεια 12 έως 14 μήνες πλήρους φοίτησης. Όπως όλα τα προγράμματα του Alba, η διδασκαλία πραγματοποιείται στα αγγλικά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Ολοκληρώθηκε

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» πατώντας εδώ.

Επιπλέον, οι ακαδημαϊκές αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.alba.acg.edu/.